Informacja dla osób niedosłyszących

Nad Strugą Toruńską

Trwają zapisy chętnych do udziału w konsultacjach społecznych na temat zagospodarowania terenów wzdłuż Strugi Toruńskiej.

Do przeprowadzenia konsultacji użyjemy internetowej platformy „W Dialogu” - systemu wspomagającego prowadzenie konsultacji społecznych. Jest to narzędzie, które umożliwia prowadzenie dialogu społecznego i konsultacji on-line. Jednym z elementów tego systemu jest rejestracja osób chcących brać udział w konsultacjach - ułatwia to prowadzenie działań konsultacyjnych, analizę danych, wzmacnia przejrzystość i reprezentatywność zebranych opinii.

 Konsultacje dotyczące Strugi Toruńskiej są pierwszymi, w których używamy tego narzędzia. Jeżeli się sprawdzi, będziemy chcieli wprowadzić je na stałe i używać także w innych konsultacjach. Test prowadzimy wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim - liderem projektu badawczego, w ramach którego powstała platforma „W Dialogu” .

Konsultować będziemy obszar całej Strugi Toruńskiej, ale ze względu na jej długość skupimy się na trzech fragmentach rzeczki, leżących w obszarach zamieszkałych:

  • Grębocin – teren, który posiada duży potencjał rekreacyjny. Tutaj bierze początek sztuczne koryto Strugi Toruńskiej.
  • W rejonie osiedla Chrobrego – obszar, który scala funkcję mieszkaniową z wypoczynkową i od lat stanowi miejsce aktywności mieszkańców.
  • Przy osiedlu Rubinkowo, w okolicach ul. Donimirskiego – teren, z którego chętnie korzystają mieszkańcy osiedla

Warto wiedzieć, że obszar Strugi Toruńskiej naturalnie ubarwia krajobraz naszego miasta. Ma liczne walory przyrodnicze oraz historyczne, dlatego jego aranżacja powinna odbywać się z zachowaniem dbałości o środowisko. Wstępne pomysły przewidują m.in.: uporządkowanie otoczenia rzeki, instalacje elementów małej architektury, nowe nasadzenia czy ścieżki rowerowe. Miejsca nad Baszką powinny odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców Torunia oraz turystów, którzy każdego roku tak licznie odwiedzają nasze miasto i jednocześnie przewidywać potrzebę ochrony środowiska naturalnego i zachowania istniejących w tym terenie ostoi dzikiej przyrody. Zastanawiając się dziś nad sposobem urządzenia terenów nad Baszką, będziemy przywoływać także pomysły i koncepcje z roku 2013, kiedy to spotykaliśmy się z mieszkańcami by rozmawiać o tym temacie (choć w o wiele mniejszym zakresie).

Wciąż można rejestrować się na platformie internetowej „W Dialogu”. Rejestracji dokonujemy w zakładce Panel mieszkańca (należy podać adres e-mail oraz hasło, jakiego chcecie używać logując się do systemu „W Dialogu”). Zarejestrowane osoby będą miały dostęp do opisu konsultacji, materiałów informacyjnych dotyczących Strugi Toruńskiej oraz publikowanych raportów. Rekrutacja uczestników zakończy się 8 maja.

Gdzie się zarejestrować?

Klikając w link: https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/ 

W ramach konsultacji przewidujemy także:

  •     Debatę tekstową, która będzie się odbywać na platformie internetowej pod adresem: https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/ (aby zapisać się na debatę należy w panelu mieszkańca, w rubryce Adres zamieszkania, zaznaczyć wybraną dzielnicę Torunia),
  •     Spotkania otwarte - spacery badawcze nad wodą, wzdłuż Strugi Toruńskiej (zaplanujemy spacery w sobotę, w trzech wytypowanych miejscach badawczych po terenach wybranych lokalizacji).

Na koniec będziemy także publikować wstępną wersję raportu i czekać na uwagi uczestników konsultacji do tego dokumentu, przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy zarejestrować się na platformie (https://torun.wdialogu.uw.edu.pl/). Po wejściu do panelu mieszkańca, każdy odwiedzający stronę może skorzystać z instrukcji rejestracji i logowania, które umieszczone są na stronie w formie filmów instruktażowych (pod adresem http://www.wdialogu.uw.edu.pl/images/Rezultaty/Instrukcja_mieszkanca.pdf  znajduje się pełna instrukcja mieszkańca)

W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Torunia.

Więcej informacji o konsultacjach terenu Strugi Toruńskiej.