Informacja dla osób niedosłyszących

Na urodziny astronoma

19 lutego będziemy obchodzić 544. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

Toruń od lat nie zapomina o swoim najsłynniejszym i najwybitniejszym mieszkańcu. Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku przy ul.  świętej Anny. Dzisiaj to ulica Kopernika 17, a w budynku mieści się jego muzeum. Kopernik opuścił Toruń w wieku 18 lat, kiedy rozpoczął studia na Wszechnicy Krakowskiej. Czas dziecięcy i młodzieńczy spędził więc w swym rodzinnym mieście. Przy wpisie do albumu scholarów Akademii Krakowskiej w 1491 roku immatrykulował się jako "Mikołaj, syn Mikołaja z Torunia". Pamiętał o nim jednak później, chociażby w swoim dziele „O obrotach sfer niebieskich”, podpisując je „Nicolai Copernici Torinensis”. Podobne dopiski występują na innych jego pismach.

19 lutego szczególnie świętuje toruński uniwersytet. Tegoroczne święto uczelni rozpocznie się w sobotę, 18 lutego koncertem uniwersyteckim w Auli UMK. Wystąpią: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Wojskowa i Chór Akademicki UMK (przygotowanie Chóru – Izabela Szyma-Wysocka) w towarzystwie solistów – Marty Wiejak-Grążki (sopran) i Michała Hajduczeni (baryton). Muzyków poprowadzą: Dominik Sierzputowski, Arkadiusz Kaczyński i Mariusz Żelazek.

W niedzielę 19 lutego obchody Święta Uniwersytetu rozpoczną się o godz. 10:15 złożeniem kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w 544. rocznicę urodzin patrona uniwersytetu. Od godz. 11:00 uroczystości kontynuowane będą w Auli UMK. W programie znajdą się: przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, okolicznościowe wystąpienia gości oraz wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień - zarówno państwowych, jak i uniwersyteckich.

O urodzinach Mikołaja Kopernika nie zapomina również Muzeum Okręgowe w Toruniu. 19 lutego o 18:00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbędzie się "Dies Natalis Copernici". W ramach obchodów wykład pt. "Kopernik, Luter i reformacja w Prusach Królewskich" wygłosi prof. dr hab. Jacek Wijaczka. W 2017 roku rocznica urodzin Kopernika przypada wraz z okrągłym jubileuszem 500-lecia obecności wyznań protestanckich w kulturze europejskiej. Samo wydarzenie przybicia tez reformacji na drzwiach kościoła wittemebrskiego przez Lutra w 1517 r. miało miejsce za czasów aktywności Mikołaja Kopernika i wywarło niemały wpływ na jego życie, jako członka Kościoła Katolickiego. Duża część obywateli Prus, również wywodzących się z najbliższego kręgu rodzinnego astronoma przyjęła protestantyzm. Kopernik pozostał wierny kościołowi rzymskiemu, a sam Marcin Luter aktywnie krytykował koncepcję heliocentryczną, jako sprzeczną z literą Pisma.

Uroczystości uświetni koncert zespołu muzyki dawnej Miraculis w składzie:Marta Czarkowska - sopran, Martyna Grabowska - fidel, Filip Zieliński - lutnia. W programie znajdą się utwory muzyki renesansowej.

Odbędzie się również prezentacja starodruku: Caspar Henneberger - kronika pruska "Erdenning der preüssischen grossern Land. Ttaffel oder Mappen", Królewiec 1595 oraz przekazanie darów dla Muzeum Okręgowego w Toruniu.