Informacja dla osób niedosłyszących

Lista spraw

Znaleziono: 254

Strony

Symbol Procedura
WSA 2.15 Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy
WSA 2.16 Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały
WSA 2.17 Dowody osobiste wydawane po raz pierwszy dla osób pełnoletnich
WSA 2.18 Dowody osobiste wydawane dla osób poniżej 18 roku życia
WSA 2.19 Dowód osobisty - wydawanie w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia
WSA 2.2 Świadczenia rzeczowe - przeznaczanie do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony
WSA 2.20 Dowód osobisty - wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych z Rejestru Dowodów Osobistych
WSA 2.21 Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
WSA 2.22 Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego
WSA 2.23 Decyzja o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
WSA 2.24 Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
WSA 2.25 Udostepnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
WSA 2.26 Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Torunia
WSA 2.27 Rezygnacja ze stałego rejestru wyborców w danej gminie
WSA 2.28 WSA 2.28 Nadanie numeru Pesel
WSA 2.28 Nadanie numeru PESEL
WSA 2.3 Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców
WSA 2.4 Zameldowanie na podstawie decyzji administracyjnej
WSA 2.5 Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej
WSA 2.6 Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
WSA 2.7 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
WSA 2.8 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
WSA 2.9 Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z pobytu czasowego
WSiR 3.5 Stypendium sportowe dla zawodników i trenerów uprawiających sport w toruńskich klubach sportowych i osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
WSiR 3.6 Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej