Informacja dla osób niedosłyszących

Lista spraw

Znaleziono: 253

Strony

Symbol Procedura
WPiW 14.23 Decyzja podatkowa - sprostowanie
WPiW 14.24 Decyzja podatkowa - wyjaśnienie treści
WPiW 14.26 Postępowanie podatkowe - wznowienie
WPiW 14.27 Decyzja podatkowa - zmiana decyzji ostatecznej
WPiW 14.28 Kara porządkowa - uchylenie
WPiW 14.29 Nadpłata podatku - zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
WPiW 14.30 Kwit mazalny - zezwolenie na wykreslenie hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe
WPiW 14.31 Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości ze wskazanymi wyżej podmiotami
WPiW 14.4 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zgłoszenie podmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego (indywidalne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiW 14.5 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - korekta łącznego zobowiązania pieniężnego w trakcie roku podatkowego
WPiW 14.6 Podatek od środków transportowych (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) - wniosek w sprawie ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.7 Podatek od środków transportowych (dotyczy osób fizycznych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.8 Opłata skarbowa (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WPiW 14.9 Opłata skarbowa i opłata miejscowa (dotyczy osób fizycznych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
WProm 15.1 Herb Torunia - zgoda na wykorzystanie
WProm 15.2 Materiały promocyjne - wydawanie z magazynu wydziału
WProm 15.3 Wsparcie finansowe w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców
WProm 15.4 Uzyskanie Patronatu Prezydenta Miasta Torunia nad organizowaną imprezą / wydarzeniem
WSA 2.1 Świadczenia osobiste - przeznaczanie do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony
WSA 2.10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
WSA 2.11 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
WSA 2.12 Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z pobytu stałego
WSA 2.13 Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy
WSA 2.14 Zgłoszenie zameldowania cudzoziemca na pobyt stały
WSA 2.15 Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy