Informacja dla osób niedosłyszących

Lista spraw

Znaleziono: 254

Strony

Symbol Procedura
WEiR 1.50 Wtórnik nalepki kontrolnej - wydanie
WEiR 1.51 Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie
WEiR 1.52 Zastaw rejestrowy - dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
WEiR 1.52a Zastaw rejestrowy - anulowanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
WEiR 1.53 Wymiana tablic rejestracyjnych
WEiR 1.53a Dodatkowa tablica rejestracyjna – wydanie
WEiR 1.54 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Stacja Kontroli Pojazdów
WEiR 1.55 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Ośrodek Szkolenia Kierowców
WEiR 1.56 Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
WEiR 1.57 Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
WEiR 1.58 Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
WEiR 1.59 Materiały pirotechniczne
WEiR 1.6 Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
WEiR 1.60 Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – w formie elektronicznej
WEiR 1.61 Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną
WEiR 1.62 Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
WEiR 1.63 Zgłoszenie wpisu do ewidencji instruktorów
WEiR 1.64 Zgłoszenie wpisu do ewidencji wykładowców
WEiR 1.7 Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
WEiR 1.8 Sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć – wydawanie zezwoleń
WEiR 1.81 Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
WEiR 1.9 Działalność gospodarcza - wydanie wtórnika decyzji likwidacyjnej
WGiK 7.1 Nieruchomość - podział
WGiK 7.2 Nieruchomość - numeracja porządkowa
WGiK 7.3 Zgłoszenie pracy geodezyjnej