Informacja dla osób niedosłyszących

Lista spraw

Znaleziono: 257

Strony

Symbol Procedura
WAiB 8.6 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Torunia
WAiB 8.7 Środowiskowe uwarunkowania - wydanie decyzji
WAiB 8.8 Zatwierdzenie projektu budowlanego - wydanie decyzji
WAiB 8.9 Udzielenie pozwolenia na budowę - wydanie decyzji
WE 3.1 Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną - wydanie zezwolenia
WE 3.2 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - wydanie zaświadczenia
WEiR 1.1 Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
WEiR 1.10 Działalność gospodarcza - wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności
WEiR 1.12 Udostępnienie danych z rejestru przedsiębiorców
WEiR 1.13 Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych
WEiR 1.14 Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą na terenie miasta Torunia
WEiR 1.14a Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia
WEiR 1.15 Wydawanie wyciągów z ewidencji klubów sportowych oraz zaświadczeń z dokumentacji stowarzyszeń zwykłych i jednostek terenowych stowarzyszeń
WEiR 1.16 Wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
WEiR 1.17 Sprzęt pływający służący do połowu ryb - rejestracja
WEiR 1.18 Hodowla lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, chartów rasowych lub ich mieszańców - wydawanie zezwoleń
WEiR 1.19 Krajowy transport drogowy - wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
WEiR 1.2 Gastronomiczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
WEiR 1.20 Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Miasta Toruń
WEiR 1.21 Wykonanie transportu drogowego - zmiana treści licencji
WEiR 1.22 Przewozy drogowe na potrzeby własne - wydawanie zaświadczeń
WEiR 1.23 Prawo jazdy - obowiązkowa wymiana
WEiR 1.24 Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów
WEiR 1.25 Prawo jazdy - wymiana z powodu upływu terminu jego ważności oraz wydanie wtórnika
WEiR 1.26 Prawo jazdy - rozszerzenie uprawnień