Informacja dla osób niedosłyszących

Lepsze drogi na osiedlach

Zdjęcie do artykułu: Lepsze drogi na osiedlach

Ponad 13,8 mln zł przeznaczono w 2015 roku w Toruniu na budowę i modernizację sieci dróg lokalnych. Ekipy drogowe pracowały w kilku dzielnicach naszego miasta. W sumie w tym roku drogowcom udało się przebudować prawie 6, 17 km dróg lokalnych!  

W Czerniewicach przebudowano ul. Pszczelną i Naszą. Ulica Pszczelna po przebudowie zyskała pieszo-jezdnię z kostki betonowej. W ramach zadania zostały wykonane również zjazdy do posesji i odwodnienie. Podobny zakres prac został zrealizowany na ulicy  Naszej. Tu również powstała pieszo-jezdnia i zostało wykonane odwodnienie. Prace na tych ulicach kosztowały ponad 182 tys. zł.

Żurawia, Kąkolowa i Łosia to kolejne przebudowane ulice osiedlowe. Zyskały one nową nawierzchnię i odwodnienie. Wykonawcą prac była firma Techbud z Torunia, która zrealizowała zadanie za 493.598,16 zł. Na ulicy Łosiej i Kąkolowej powstała pieszo-jezdnia z kostki. Pierwsza z nich została przebudowana na odcinku od ul. Słowiczej do Koziej, natomiast druga od ul. Słonecznej do Żytniej. Z kolei ulica Żurawia zyskała jezdnię z kostki betonowej.

ul. Łosia

Na Wrzosach przebudowano także  ulicę Kozią. W tym roku prace zostały zrealizowane na odcinku od Jeleniej do św. Antoniego. Na odcinku prawie 300 metrów powstała jezdnia, chodnik, zjazdy do posesji i odwodnienie.

To nie koniec inwestycji na Wrzosach. Swój wygląd zmieniła także ulica Chmielna (od Słonecznej w kierunku ul. Łubinowej) oraz Pszeniczna (od Łubinowej do ul. Słonecznej). Wykonawcą tych prac była firma Bruksystem, ich koszt to ponad 354 tys. zł. 

Przed umownym terminem zakończyła się przebudowa II etapu ul. Rodzynkowej. Prace były prowadzone na odcinku 381 metrów. Na całym odcinku, tj. do ul. Przylaszczkowej, powstała  pieszo-jezdnia, zjazdy do posesji i odwodnienie.  Roboty kosztowały 398 tys. zł.  Warto zaznaczyć, że tegoroczna przebudowa była  kontynuacją robót, które były realizowane w ubiegłym roku na odcinku 300 metrów, od ul. Owsianej do  Sadowej (etap I). Ulica gruntowa zyskała pieszo-jezdnię z kostki betonowej, zjazdy do posesji i odwodnienie.

ul. Rodzynkowa

Swój wygląd zmieniła  położona na toruńskich Wrzosach ulica Winogronowa.  Licząca 222 metry długości, po zakończonych pracach zyskała jezdnię z kostki, zjazdy do posesji i  odwodnienie. Przebudowana została także ulica Uśmiechu.

Na Stawkach  przebudowana została  ulica Hulewicza. Prace zostały realizowane na odcinku od Korfantego do Kryńskiego.

W Kaszczorku  przebudowana została ulica Śliczna. Prace zrealizowano na odcinku 280 metrów od skrzyżowania z ul. Przyjaciół do skrzyżowania z ul. Na Przełaj. Wybudowano jezdnię i  odwodnienie. Dla pieszych powstał jednostronny chodnik.

Nowy wygląd zyskały także  ulice  Gustlika, Szarika i Kołowa. Ulica Szarika i Gustlika to dwie równoległe do siebie ulice. W obu przypadkach prace były prowadzone na odcinku 170 metrów od ul. Pancernych do ul. Chrzanowskiego. Gotowa jest ulica Uśmiechu. Na odcinku 133 metrów powstała pieszo-jezdnia z kostki, miejsca postojowe i odwodnienie.

Krakowska i Dojazd to kolejne uliczki, które zostały w tym roku przebudowane. Pierwsza z nich zmieniła się na odcinku od Tarnowskiej do ul. Skierniewickiej. Z kolei ulica Dojazd na odcinku od ul. Widok do końca zabudowy. 

Przebudowana została także ulica Radomska. Na odcinku 125 metrów ulica zyskała pieszo-jezdnię z kostki. W ramach zadania zostało wykonane także odwodnienie. 

Gotowa jest także ulica Skryta. Prace były realizowane na odcinku od ul. Idzikowskiego do Białej, na odcinku 153 metrów. W ramach zadania powstała jezdnia, chodniki, zjazdy do posesji, odwodnienie i oświetlenie.

Ponad 231 tysięcy złotych kosztowała  przebudowa ulic  Strehla i Piwnika.

ul.  Strehla

ul. Piwnika

W ramach inwestycji  wykonawca przebudował  te dwie uliczki, które były drogami gruntowymi. Po przebudowie zyskały  jezdnię, chodniki, oświetlenie i odwodnienie.

Zakończyła się  przebudowa ulicy Inżynierskiej. Prace były prowadzone na odcinku od ul. Gazowej do ul. Kombajnowej. 

W tym roku przebudowana została także ulica Zagłoby na odcinku od Kmicica w kierunku Pana Wołodyjowskiego.

Zakończyła się przebudowa ulicy Artyleryjskiej. Prace zostały zrealizowane na odcinku od Husarskiej do Strzałowej.

Z kolei na Rubinkowie rozbudowano skrzyżowanie ul. Niesiołowskiego z Bukową. Poprzez budowę dodatkowego pasa lewoskrętu na ul. Bukowej została  zmodyfikowana  geometria tego  skrzyżowania.  Przebudowa miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepustowości  w tym miejscu.

Nawierzchni doczekała się także Stara Droga. Ta uliczka położona na Rudaku została przebudowana  na odcinku od Strzałowej do Okólnej. Swój wygląd zmieniła także ulica Łozowa. Prace były prowadzone na odcinku od ul. Krętej do ul. Poznańskiej. Ulica Jabłońskiego to kolejna osiedlowa ulica, która zyskała nawierzchnię. Prace zostały wykonane na odcinku od Iwanowskiej do Okólnej. Przebudowana została także ul. Kamienna na osiedlu Bielawy Grębocin. Prace były prowadzone  na odcinku od ul. Widok do ul. Dojazd (wraz z fragmentem ul. Gipsowej).

W drugiej połowie grudnia zakończyła się przebudowa ul. Czarlińskiego w Toruniu. Prace zostały zrealizowane na odcinku od ul. Dekerta w kierunku  południowym. W ramach zadania wykonane zostało odwodnienie, nowa konstrukcja jezdni i nawierzchnia z kostki betonowej. Szerokość jezdni została dostosowana do szerokości pasa drogowego i wynosi 6m. Na końcu ulicy powstał placu do zawracania.

W tym roku rozpoczęła się przebudowa ul. Turkusowej, Świtowida i Księżycowej. Prace na tych ulicach zakończa się w pierwszej połowie przyszłego roku.