Informacja dla osób niedosłyszących

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Zgłoszenie zbycia pojazdu
WEiR 1.39

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

  • Art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn. zm.).
  • §17 ust 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek według załączonego wzoru
  • Kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu
  • Dowód osobisty

Wymagane opłaty:

  • Bez opłat

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
pok. nr 7, tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68


Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje

Uwagi:

  • Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub w Punkcie Informacyjnym UMT.