Informacja dla osób niedosłyszących

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy
BOU 5.2

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Obsługi Urzędu
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
Telefon: 56 611 88 00
e-mail: woik@um.torun.pl
Fax: 56 611 88 03

Podstawa prawna:

  • Dekret z dnia 18.09.1954 r. o likwidacji niepodjętych depozytów i nie odebranych rzeczy (Dz. U. z dnia 22.09.1954r. Nr 41 poz. 184),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.06.1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. z dnia 21.06.1966r. Nr 22, poz. 141).

Dokumenty od znalazcy:

  • Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy według załączonego wzoru

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Nie dotyczy

Jednostka odpowiedzialna:
Biuro Obsługi Urzędu
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
Pokój nr 61, Tel. 56 611 87 30


Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje

Uwagi:

  • Sprawa dotyczy prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych.
Dokumenty do pobrania: