Informacja dla osób niedosłyszących

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych pojazdu - zmiana rodzaju pojazdu

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych pojazdu - zmiana rodzaju pojazdu
WEiR 1.43

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • §18 ust1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Minister Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r. poz. 689)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek na dokonanie zmiany według załączonego wzoru.
 • Dokumenty potwierdzające, że zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu zostały wykonane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych, potwierdzających, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.
 • Dowód rejestracyjny i dowód osobisty.
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana.

Wymagane opłaty:

 • 54,50 zł dowód rejestracyjny,
 • 19 zł pozwolenie czasowe
 • 185,50 zł (z wymianą tablic)

  należy wpłacać na konto:
  Urząd Miasta Torunia -opłaty komunikacyjne -
  nr: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Aby załatwić sprawę, należy zapisać się na dzień i godzinę osobiście – I piętro stan. Nr 10, telefonicznie pod nr 56 611 88 76 lub elektronicznie pod adresem weir@um.torun.pl.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów. Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze


Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

 • Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału. Pozwolenie czasowe wydawane jest na wniosek.