Informacja dla osób niedosłyszących

Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski w celu zorganizowania stoisk handlowych z kwiatami

Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski w celu zorganizowania stoisk handlowych z kwiatami
BTCM 19.6

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 36
e-mail: starowka@um.torun.pl
Fax: 56 652 13 88

Podstawa prawna:

  • Art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.),

  • Art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440),

  • Uchwała Nr 391/16 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2016 r.,

  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r.

  • Zarządzenie Nr 402 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizowania stoisk handlowych z kwiatami z późniejszymi zmianami.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/Pani praw może