Informacja dla osób niedosłyszących

Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) - wydanie

Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) - wydanie
RKS

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Kadr i Szkoleń
Wały gen. Sikorskiego 8 Tel. 56-6118773, 56-6118766 Fax. 56-6118745 56-6118649

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz. U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63 z późn. zm.).

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek według załączonego wzoru

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Kadr i Szkoleń
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
Pokój nr 11, tel. 56 611 87 99, 56 611 86 48


Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje.

Uwagi:

  • Sprawa dotyczy byłych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
Dokumenty do pobrania: