Informacja dla osób niedosłyszących

Zastaw rejestrowy - anulowanie adnotacji o ustanowieniu zastawu

Zastaw rejestrowy - anulowanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
WEiR 1.52a

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.06.2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. nr 145, poz. 1542)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o dokonanie wykreślenia zastawu rejestrowego,
  • Odpis prawomocnego postanowienia sądu o wykreśleniu zastawu z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu,
  • Dowód rejestracyjny,
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana,
  • Dowód osobisty.

Wymagane opłaty:

  • Brak opłat

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze

Telefon: do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76


Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje.

Uwagi:

  • Wniosek należy złożyć osobiście.