Informacja dla osób niedosłyszących

Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie)

Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie)
WEiR 1.37

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 79 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • §21 ust 1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm. )
 • Art. 18-20 ustawy z dnia 20.01.2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018r., poz. 578)
 • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r.,  poz. 1044)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek według załączonego wzoru
 • Zaświadczenie o demontażu pojazdu (lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu ) wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów, albo równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • Dowód rejestracyjny,
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Dowód osobisty

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa 10 zł na rachunek Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium
  nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Aby załatwić sprawę, należy zapisać się na dzień i godzinę osobiście – I piętro stan. Nr 10,  telefonicznie pod nr 56 611 88 76 lub elektronicznie pod adres weir@um.torun.pl.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel. 56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na i piętrze

Telefon do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76


Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

 • Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.
 • Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału.