Informacja dla osób niedosłyszących

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - wydanie zgody

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - wydanie zgody
WGN 9.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 90
e-mail: wgn@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 08


 

Podstawa prawna:

  • Art. 99 § 2 ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 121),

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o wydanie kwitu mazalnego według załączonego wzoru

  • Załącznik: zaświadczenie o spłacie reszty należności wydane przez Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Torunia.

II. Wymagane opłaty:
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji:
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Ewidencji i Dzierżaw
Toruń, ul. Grudziądzka 126 B
Tel. 056-6118587

V. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

VI. Uwagi:
Wniosek można złożyć za pośrednictwem poczty.

Dokumenty do pobrania: