Informacja dla osób niedosłyszących

Wydawanie wyciągów z ewidencji klubów sportowych oraz zaświadczeń z dokumentacji stowarzyszeń zwykłych i jednostek terenowych stowarzyszeń

Wydawanie wyciągów z ewidencji klubów sportowych oraz zaświadczeń z dokumentacji stowarzyszeń zwykłych i jednostek terenowych stowarzyszeń
WEiR 1.15

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

  • Art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1044)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o wydanie wyciągu (zaświadczenia) według załączonego wzoru

Wymagane opłaty:

  • 17zł za wydanie wyciągu (zaświadczenia) - wpłata za pokwitowaniem w kasie tutejszego Wydziału
    lub na konto bankowe Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Do 7 dni wydanie wyciągu (zaświadczenia) od dnia złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
(II piętro, pok. 13), tel. 56 611 88 62


Tryb odwoławczy:

  • Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni w przypadku otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczeni.

Uwagi:

  • Wnioski z załączoną opłatą mogą być składane w Punkcie Informacyjnym Urzędu lub przesłane pocztą.
Dokumenty do pobrania: