Informacja dla osób niedosłyszących

Wydawanie kserokopii dokumentów osobowow-płacowych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) dla zlikwidowanych jednostek podległych UMT

Wydawanie kserokopii dokumentów osobowow-płacowych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) dla zlikwidowanych jednostek podległych UMT
BOU 5.3

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Obsługi Urzędu
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
Telefon: 56 611 88 00
e-mail: woik@um.torun.pl
Fax: 56 611 88 03

Podstawa prawna

  • Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.),

  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz. U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63 z późn. zm.).

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek według załączonego wzoru

II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Biuro Obsługi Urzędu
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
Pokój nr 7, tel. 611 87 62

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

VI. Uwagi
Sprawa dotyczy zlikwidowanych jednostek podległych UMT

Dokumenty do pobrania: