Informacja dla osób niedosłyszących

Wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego

Wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
WEiR 1.16

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art.7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2015r., poz. 652 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. 2001, Nr 138, poz 1559),
 • Porozumienie zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Dyrektorem Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu z dnia 02.02.1999 r. Aneks z dnia 23.04.2003 r., Aneks z dnia 15.05.2018r.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego według załączonego wzoru;
 • Załączniki:
  • zaświadczenie komisji egzaminacyjnej P.Z.W. stwierdzające, że zainteresowana osoba złożyła egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb,
  • jedna aktualna fotografia z opisem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia)

Wymagane opłaty:

 • opłata za wydanie karty - 10,00 zł

  Wpłata na konto bankowe Urzędu Miasta Torunia - w Banku Millennium
  37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Karty wędkarskie i łowiectwa podwodnego wydawane są w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tutejszym Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, pok. 13, tel. 56 611 88 62 , za pośrednictwem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu ul. Słowackiego 80.


Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

Wnioski należy składać:

 • w Kole Miejskim w Toruniu ul. Słowackiego 80
 • w Kole PZW Nr 62 Rubinkowo w Toruniu ul. Buszczyńskich 7 g
 • w Kole PZW przy S.M. Na Skarpie w Toruniu ul.Wyszyńskiego 17 e
 • indywidualnie, osobiście w siedzibie wydziału lub pocztą z dołączeniem dowodu wniesienia opłaty w wys. 10 zł za wydanie karty.