Informacja dla osób niedosłyszących

Wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu

Wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
WEiR 1.35

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

  • Art. 132 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  • Badanie techniczne dodatkowe , stwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego, lub okresowe, jeśli przyczyną zatrzymania było brak badań technicznych
  • Pokwitowanie z policji
  • Dowód osobisty
  • Polisa OC

Wymagane opłaty:

  • Nie ma opłat

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na i piętrze

Telefon do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76


Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje

Uwagi:

  • Wniosek należy złożyć osobiście.