Informacja dla osób niedosłyszących

Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie

Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie
WEiR 1.51

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • §15 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r. poz. 689)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych - w przypadku kradzieży
 • Złożone przez właściciela oświadczenie o zgubieniu tablic (tablicy) rejestracyjnych
 • Dowód osobisty
 • Zwrot zniszczonych tablic (tablicy)

Wymagane opłaty:

 • Na samochód - 80 zł (2 tablice)
 • Na przyczepę - 40 zł (1 tablica)
 • Na motocykl - 40 zł (1 tablica)
 • Na motorower - 30 zł (1 tablica)
 • Komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł

 • Opłata ewidencyjna 0,50 zł na konto:
  Urząd Miasta Torunia - opłaty komunikacyjne -
  33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie wtórnika tablic (tablicy) - ok. 3 tygodni

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna I piętro

Telefon do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76


Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje

Uwagi:

 • Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub w Punkcie Informacyjnym UMT. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału. Procedura wydania wtórnika tablic dotyczy wyłącznie "białych" tablic. Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic rejestracyjnych, na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe według procedury Rejestracja czasowa na wniosek.