Informacja dla osób niedosłyszących

Udostępnienie informacji z zasobu aktowego Archiwum Zakładowego Urzędu

Udostępnienie informacji z zasobu aktowego Archiwum Zakładowego Urzędu
BOU 5.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Obsługi Urzędu
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
Telefon: 56 611 88 00
e-mail: woik@um.torun.pl
Fax: 56 611 88 03

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14.08.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Art. 16, ust. 1, Art. 17, 34, 35 (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r.  -  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr. 14, poz. 67 z późn. zm.) - rozdział VII instrukcja archiwalna stanowiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek według załączonego wzoru

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Biuro Obsługi Urzędu
Toruń, ul. Grudziądzka 126B
archiwum, tel. 611 84 84


Tryb odwoławczy:

  • Przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta Torunia.

Uwagi:

  • Archiwum czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30Dokumenty do pobrania: