Informacja dla osób niedosłyszących

Świadectwo pracy - wydanie

Świadectwo pracy - wydanie
RKS

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Kadr i Szkoleń
Wały gen. Sikorskiego 8 Tel. 56-6118773, 56-6118766 Fax. 56-6118745 56-6118649

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26.06.1974 r. Art. 97 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek według załączonego wzoru.

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Kadr i Szkoleń
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Pokój nr 11, tel. 611 86 99, 611 86 48


Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje.

Uwagi:

  • Sprawa dotyczy byłych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
Dokumenty do pobrania: