Informacja dla osób niedosłyszących

Sprzęt pływający służący do połowu ryb - rejestracja

Sprzęt pływający służący do połowu ryb - rejestracja
WEiR 1.17

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art.20 ust.2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( Dz.U. z 2015r., .poz. 652 z póź. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138,poz 1559)
 • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego według załączonego wzoru
 • Do wglądu: karta wędkarska

Wymagane opłaty:

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia o rejestracji wpłacone za pokwitowaniem
  płatne w kasie Wydziału
  lub na konto bankowe UMT w Banku Millennium 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, wydaje się wnioskodawcy niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25
pok. nr 13, tel. 56 611 88 62


Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Wnioski z załączoną opłatą mogą być przesłane pocztą lub złożone w Punkcie Informacyjnym UMT.