Informacja dla osób niedosłyszących

Sprzedaż gminnego lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy

Sprzedaż gminnego lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy
WGN 9.2

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 90
e-mail: wgn@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 08Podstawa prawna:

  • Art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U.
    z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.).

  • Uchwała Rady Miasta Torunia nr 790/01 z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.

  • Uchwała Rady Miasta Torunia nr 850/01 z dnia 13 września 2001 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek najemcy o wykup najmowanego lokalu użytkowego (według załączonego wzoru).

II. Wymagane opłaty:

Nie pobiera się.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Po skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku i przeprowadzenia wyceny lokalu, decyzje o przeznaczeniu lokalu do zbycia i ustalenia ceny sprzedaży podejmuje Prezydent Miasta Torunia w ciągu 3-4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Obrotu
Toruń, ul. Grudziądzka 126 B
Tel: 56-611 85 82, pok. 202

V. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

VI. Uwagi:

Możliwość ubiegania o wykup lokalu przysługuje tym najemcom, którzy użytkują najmowane lokale przez okres co najmniej 2 lat (obszar Starego Miasta) lub roku (obszar poza Starym Miastem).

  

Dokumenty do pobrania: 
PDF icon WGN 9.2 Wniosek (r) (67.57 KB)