Informacja dla osób niedosłyszących

Sprawy konsumenckie

Sprawy konsumenckie
MRzK 18.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Miejski Rzecznik Konsumentów
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 86 40, 56 611 86 41
e-mail: mrzk@um.torun.pl
piętro I, pok. nr 15-16,
godz. urzędowania: poniedziałek-piątek 7.30-15.30, środa: 7:30-17:00.
osoba odpowiedzialna za realizację zadania - p. Karol Posachowicz - tel. 56-611 86 40


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, (t.j. Dz.U.2017, poz. 459 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. Dz.U. 2016, poz. 1528 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2070).

 


I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • wniosek o rozpatrzenie sprawy z uzasadnieniem według załączonego wzoru,
  •  dokument potwierdzający dokonanie zakupu lub zawarcie umowy (paragon, rachunek, faktura, umowa),
  •  kopia zgłoszenia reklamacyjnego,
  •  inne pisma potwierdzające naruszenie prawa konsumenta.


II. Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy wymagającej korespondencji z przedsiębiorcą - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wyżej określone terminy załatwienia sprawy mogą ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od stron.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Miejski Rzecznik Konsumentów
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10
pokój 15-16, I piętro, tel. 056 611-86-40 i 056 611-86-41
godz. urzędowania: poniedziałek-piątek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00
osoba odpowiedzialna za realizację zadania - p. Karol Posachowicz - tel. 056 611-86-40

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi
Wniosek można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej


 

Dokumenty do pobrania: