Informacja dla osób niedosłyszących

Przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
USC 4.10

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Bydgoska 5, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 94
e-mail: usc@um.torun.pl
Fax: 56 611 83 98

Podstawa prawna:

  • Art. 19 ustawy  z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90 poz. 450 ze zm.)
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 ze zm.) w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek od osób zainteresowanych
  • Dowody osobiste małżonków (do wglądu)

Opłaty:

  • Brak

Termin i tryb realizacji:

  • Do sześciu miesięcy od daty przyznania odznaczeń przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Wniosek należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawców.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego
87-100 Toruń, ul. Bydgoska 5
pokój nr 2, tel. 56 611 83 89


Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje.

Uwagi:

  • Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub członek rodziny.