Informacja dla osób niedosłyszących

Przyznanie lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowej w trybie bezprzetargowym

Przyznanie lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowej w trybie bezprzetargowym
WKSiI 15.4

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 47
e-mail: wksii@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 80

Podstawa prawna

  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Torunia przyjęty Zarządzeniem  nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października  2013 r. z późn. zm.
  • Zarządzenie PMT 347/2013 z dnia 18.09.2913 r. w sprawie ujednolicenia procedury postępowania dotyczącego wynajmu gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych

II. Wymagane dokumenty:

  • aktualny statut
  • sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za poprzedni rok

 


Opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 611 87 47


Tryb odwoławczy:

  • Brak trybu odwoławczego. Wniosek można złożyć ponownie.
Dokumenty do pobrania: