Informacja dla osób niedosłyszących

Przerejestrowanie pojazdu

Przerejestrowanie pojazdu
WEiR 1.34

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. Z 2017r. Poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r.  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r. poz. 689

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o rejestrację według załączonego wzoru
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana
 • Dowód własności pojazdu
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód osobisty
 • Polisa OC - przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego

Wymagane opłaty:

 • 180,50 zł (z wymianą tablic rejestracyjnych) 81,50 zł (bez wymiany tablic), 121,50 ( z wymianą tablic motocykle i motorowery) , 111,50 ( bez wymiany tablic motorowery) na konto:

  Urząd Miasta Torunia - opłaty komunikacyjne -
  nr 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Aby załatwić sprawę, należy uprzednio zapisać się na dzień i godzinę osobiście - I piętro stan. Nr 10 , telefonicznie pod nr 56 611 88 76, lub elektronicznie pod adres weir@um.torun.pl.
 • W ustalonym terminie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy do 30 dni)

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel. 56 611 88 67, 56 611 88 68

Sala operacyjna na I piętrze
Telefon do ustalania terminu rejestracji pojazdu: 56 611 88 76


Tyb odwoławczy:

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

 • Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału.