Informacja dla osób niedosłyszących

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
WGN 9.13

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 90
e-mail: wgn@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 08


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83)

  • Uchwała Rady Miasta Torunia nr 278/12 z dnia 01.03.2012 r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń


I.  Dokumenty od wnioskodawcy:


wniosek wg załączonego wzoru


II. Wymagane opłaty:


opłata skarbowa – 10 zł

             
III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 
 załatwienie sprawy  następuje w terminie od 1 do 2 miesięcy


IV. Jednostka odpowiedzialna:


Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Toruń, ul. Grudziądzka 126b
pokój 205, II piętro, tel: 56 611 85 93


V. Tryb odwoławczy:


-w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń  - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

- w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.


VI. Uwagi:


Wnioski można składać osobiście lub  za pośrednictwem poczty.

Dokumenty do pobrania: