Informacja dla osób niedosłyszących

Prowadzenie kartoteki ewidencji zabytków oraz dokumentacji historycznej, architektonicznej i innej

Prowadzenie kartoteki ewidencji zabytków oraz dokumentacji historycznej, architektonicznej i innej
BMKZ 21.3

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95
e-mail: bmkz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 80

Podstawa prawna:
  • Porozumienie z dnia 5 stycznia 2004 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminie Miasta Toruń (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 25, poz. 325) i Aneks Nr 1 z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 1848),

  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067),

I.Dokumenty od wnioskodawcy

Pismo o udostępnienie dokumentacji historycznej, architektonicznej i innej z zasobów Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków z uzasadnieniem wskazującym konieczność korzystania z dokumentacji archiwalnej.

Studenci zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania i potrzebę korzystania z materiałów BMKZ.

II.Wymagane opłaty

Nie pobiera się

III.Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Wgląd do dokumentacji znajdującej się w archiwum BMKZ na miejscu, w każdy wtorek od godz. 1100 do 1400, po uprzednim uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków.

IV.Jednostka odpowiedzialna

  1. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

  2. Adres: ul. Podmurna 2/2a; 87–100 Toruń

  3. Telefon: 56 611 87 95; fax: 56 611 87 80; e-mail: bmkz@um.torun.pl

V.Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

VI.Uwagi

Nie dotyczy

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane, została zamieszczona na stronie https://www.torun.pl w zakładce przetwarzanie danych osobowych w UMT, klauzula informacyjna.