Informacja dla osób niedosłyszących

Prowadzenie kartoteki ewidencji zabytków oraz dokumentacji historycznej, architektonicznej i innej

Prowadzenie kartoteki ewidencji zabytków oraz dokumentacji historycznej, architektonicznej i innej
BMKZ 21.3

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95
e-mail: bmkz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 80

 

Podstawa prawna:

  • Porozumienie z dnia 5 stycznia 2004 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminie Miasta Toruń (Dz. U. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 2004 r. Nr 25, poz. 325) i Aneks Nr 1 z dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz. U. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r. poz. 1848)

  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

Pismo o udostępnienie dokumentacji historycznej, architektonicznej i innej z zasobów Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków z uzasadnieniem wskazującym konieczność korzystania z dokumentacji archiwalnej.

Studenci zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania i potrzebę korzystania z materiałów BMKZ.

II. Wymagane opłaty

Nie pobiera się

 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Wgląd do dokumentacji znajdującej się w archiwum BMKZ na miejscu, w każdy wtorek od godz. 1100 do 1400, po uprzednim uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

  1. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

  2. Adres: ul. Podmurna 2, 2a 87-100, Toruń

Telefon: 56 611 87 95; fax 56 611 87 80

  1. e-mail: bmkz@um.torun.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

VI. Uwagi

Nie dotyczy