Informacja dla osób niedosłyszących

Prawo jazdy - wydanie zaświadczenia

Prawo jazdy - wydanie zaświadczenia
WEiR 1.31

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

  • Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018r., poz. 2096)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami, według załączonego wzoru.
  • Do wglądu - dokument tożsamości.
  • Prawo jazdy.

Wymagane opłaty:

  • Opłata skarbowa za zaświadczenie 17 zł płatna na rachunek Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, Bank Millenium nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • W terminie do 7 dni po złożeniu wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 4

Numery telefonów do osób prowadzących sprawę:
56 611 88 56, 56 611 88 57, 56 611 88 69