Informacja dla osób niedosłyszących

Postępowanie podatkowe w sprawach ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych - zawieszenie

Postępowanie podatkowe w sprawach ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych - zawieszenie
WPiW 14.19

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

  • Art. 204 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • "Wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego" (WPiW XV);
  • Załączniki - dokumenty potwierdzające fakty wskazane w uzasadnieniu.

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się

Termin i tryb realizacji:

  • Wydanie postanowienia następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
Toruń, ul. Grudziądzka 126 b


Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje

Uwagi:

  • Jeśli w ciągu 3 lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o jego podjęcie, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.