Informacja dla osób niedosłyszących

Pojazd - montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, montaż haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI - zawiadomienie o dokonaniu montażu

Pojazd - montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, montaż haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI - zawiadomienie o dokonaniu montażu
WEiR 1.42

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Art.78 ust. 2 pkt 2 oraz art. 81 ust. 8 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • §18 ust 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru;
 • Wyciąg za świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej przystosowującej do zasilania gazem;
 • Faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji gazowej w pojeździe;
 • Dowód rejestracyjny i dowód osobisty;
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana.

Montaż haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI, "L":

 • Wniosek na dokonanie zmiany według załączonego wzoru;
 • Badanie techniczne dodatkowe;
 • Dowód rejestracyjny i dowód osobisty;
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana.

Wymagane opłaty:

 • Brak opłat.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze


Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub w Punkcie Informacyjnym UMT. Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału.