Informacja dla osób niedosłyszących

Nieruchomość - numeracja porządkowa

Nieruchomość - numeracja porządkowa
WGiK 7.2

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna
•  Ustawa  - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.2101- t.j. ze zm.);
•  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów – Dz.U.  z 2012 r., poz.125

I. Dokumenty od wnioskodawcy
•    Wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli zgodnie z załączonym wzorem publikacji 02.02.2012r.,
•    
Załączniki:
o    Mapa sytuacyjno - wysokościowa bądź ewidencyjna z zaznaczoną nieruchomością, której należy nadać numer porządkowy.

II. Opłaty Administracyjne:
- Nie pobiera się

III. Opłaty Skarbowe:
- Nie pobiera się
       
IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
- do 14 dni (sprawy skomplikowane prawnie do 1 miesiąca)

V. Jednostka odpowiedzialna:
- Wydział Geodezji i Kartografii

VI. Tryb odwoławczy:
- Nie przysługuje

VII. Uwagi
Wniosek należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty

Dokumenty do pobrania: