Informacja dla osób niedosłyszących

Nieruchomość - numeracja porządkowa

Nieruchomość - numeracja porządkowa
WGiK 7.2

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna:

  • Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2016, poz.1629 - tekst jednolity);
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów – Dz.U. z 2 lutego 2012 r. pod poz. 125

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli zgodnie z załączonym wzorem publikacji 02.02.2012 r.;
  • Załączniki - mapa sytuacyjno-wysokościowa bądź ewidencyjna z zaznaczoną nieruchomością, której należy nadać numer porządkowy.

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Do 14 dni (sprawy skomplikowane prawnie do 1 miesiąca).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Tel. 56 611 84 72


Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje

Uwagi:

  • Wniosek należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Dokumenty do pobrania: