Informacja dla osób niedosłyszących

Nadpłata podatku/opłaty - stwierdzenie

Nadpłata podatku/opłaty - stwierdzenie
WPiW 14.16

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

  • Art. 75 § 1 lub art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2016r. poz. 1827 z późn. zm.).

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku/opłaty (WPiW- XI);
  • Załączniki:
    • dokumenty potwierdzające słuszność żądania.

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Wydanie decyzji następuje w terminie do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń


Tryb odwoławczy:

  • Na decyzję przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126b, 87-100 Toruń.