Informacja dla osób niedosłyszących

Nabicie numeru identyfikacyjnego na nadwoziu - wyrażenie zgody

Nabicie numeru identyfikacyjnego na nadwoziu - wyrażenie zgody
WEiR 1.40

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

  • Art. 66A ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r., poz. 1044).

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o wydanie zgody na nadanie i wybicie numeru według załączonego wzoru;
  • Dokumenty niezbędne do właściwej identyfikacji pojazdu przed nabiciem numerów (np. zaświadczenie za stacji diagnostycznej, pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego, zaświadczenia z zakładów naprawczych itp.);
  • Dowód osobisty.

Wymagane opłaty:

  • Opłata skarbowa w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium, nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Tel. 56 611 88 67, 56 611 88 68; sala operacyjna na I piętrze.


Tryb odwoławczy:

  • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

  • Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub w Punkcie Informacyjnym UMT. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału.