Informacja dla osób niedosłyszących

Lustracje terenowe zabytków

Lustracje terenowe zabytków
BMKZ 21.4

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 95
e-mail: bmkz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 80

Podstawa prawna

  • Porozumienie z dnia 5 stycznia 2004 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminie Miasta Toruń (Dz. U. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 2004 r. Nr 25, poz. 325) i Aneks Nr 1 z dnia  29 czerwca 2012 r. (Dz. U. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r. poz. 1848)
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) 
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


I.  Dokumenty od wnioskodawcy
Zawiadomienie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków (pismo, telefon, informacja przez pocztę elektroniczną) o zagrożeniach wobec zabytku lub o problemach z zabytkową substancją, wymagających interwencji Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

II.  Wymagane opłaty
Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wyznacza termin lustracji w ciągu 2 tygodni od zawiadomienia. Z lustracji sporządzany jest protokół.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adres: ul. Podmurna 2, 2a  87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 95; fax 56 611 87 80
e-mail: bmkz@um.torun.pl

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

VI. Uwagi
Nie dotyczy