Informacja dla osób niedosłyszących

Kwit mazalny - zezwolenie na wykreslenie hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe

Kwit mazalny - zezwolenie na wykreslenie hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe
WPiW 14.30

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

  • Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U.  z  2017r. poz  201 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz 1827 z późn. zm).

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe (WPiW - XXVI);
  • Informacja o spłacie należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką wydane przez Referat Księgowości Podatkowej i Egzekucji Wydziału Podatków i Windykacji;
  • Dowód zapłaty na rachunek Gminy poniesionych przez nią kosztów wpisu hipoteki przymusowej, o ile wydatki takie zostały przez Gminę poniesione.

Wymagane opłaty:

  • 82zł - opłata skarbowa za dokonanie czynności.

Termin i tryb realizacji:

  • Wydanie zezwolenia następuje bez zbędnej zwłoki.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń


Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje.
Dokumenty do pobrania: