Informacja dla osób niedosłyszących

Herb Torunia - zgoda na wykorzystanie

Herb Torunia - zgoda na wykorzystanie
WPiT 15.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Promocji i Turystyki
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 87 85
e-mail: wpit@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 80

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071);
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  • Uchwała RMT nr 146 z 15.04.1999. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

  • wniosek zainteresowanego, w którym określa cel i miejsce zamieszczenia znaku

II. Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

  • Odpowiedź pisemna lub telefoniczna do 30-tu dni

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Promocji i Turystyki

Referat Turystyki

Toruń, Wały Gen. Sikorskiego 10

tel. 56 611 87 08

V. Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje

VI. Uwagi:

  • Wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty.