Informacja dla osób niedosłyszących

Herb Torunia - zgoda na wykorzystanie

Herb Torunia - zgoda na wykorzystanie
WPiT 15.1

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Promocji i Turystyki

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

56 611 87 85;

56 611 86 71

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071);
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  • Uchwała RMT nr 146 z 15.04.1999. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń.

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek zainteresowanego, w którym określa cel i miejsce zamieszczenia znaku.

Wymagane opłaty:

  • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Odpowiedź pisemna lub telefoniczna do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Promocji i Turystyki
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Tel. 56 611 86 71


Tryb odwoławczy:

  • Nie przysługuje.

Uwagi:

  • Wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Dokumenty do pobrania: