Informacja dla osób niedosłyszących

Działalność gospodarcza - wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności

Działalność gospodarcza - wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności
WEiR 1.10

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Kpa - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - tekst jednolity (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z póź. zm. );
 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej-  (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie prowadzenia działalności gospodarczej według załączonego wzoru.

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa 17 zł, wpłata:
  • w kasie Urzędu Miasta Torunia ul. Grudziądzka 126 b
  • lub na rachunek bankowy w Banku Millennium, nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 • Wydaje się zaświadczenie o okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Tel.: 56 611 88 50 (sekretariat)
pok. nr 1, tel.: 56 611 88 64, 56 611 88 65, 56 611 88 66


Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje

Uwagi:

 • Wnioski przyjmujemy pocztą lub można składać osobiście.
 • Mogą być złożone na druku pobranym w Wydziale Ewidencji i Rejestracji, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta lub napisane odręcznie.
 • Sposób odbioru zaświadczenia:
  • osobiście przez wnioskodawcę;
  • za pośrednictwem poczty.

   O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
Dokumenty do pobrania: