Informacja dla osób niedosłyszących

Działalność gospodarcza - wydanie wtórnika decyzji likwidacyjnej

Działalność gospodarcza - wydanie wtórnika decyzji likwidacyjnej
WEiR 1.9

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru.

Wymagane opłaty:

 • Opłata skarbowa: 10 zł, wpłacona:
  • w kasie Urzędu Miasta Torunia ul. Grudziądzka 126 b;
  • lub na rachunek bankowy w Banku Millennium, nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799;
  • lub w kasie budynku WEiR, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • W przypadku złożenie wniosku osobiście - decyzję wydaje się od ręki.
 • W przypadku przysłania  wniosku listownie  - realizacja w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 • Wydaje się wtórnik decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Tel.: 56 611 88 50 (sekretariat)
pok. nr 1, 56 611 88 64, 56 611 88 65, 56 611 88 66


Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Wnioski mogą być złożone na druku pobranym w Wydziale Ewidencji i Rejestracji lub Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta, lub napisane odręcznie.
Dokumenty do pobrania: