Informacja dla osób niedosłyszących

Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy

Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy
WPiW 14.15

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 85 74
e-mail: wpiw@um.torun.pl
Fax: 56 611 85 00

Podstawa prawna:

 • Art. 64 § 1 lub 64 § 2 w związku z art. 65 § 2 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy (WPiW-X);
 • Załączniki:
  • dokumenty potwierdzające słuszność żądania.

Wymagane opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji:

 • Niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatków i Windykacji
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Tel. 56 611 85 32


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia, na adres:

  Wydział Podatków i Windykacji
  ul. Grudziądzka 126 b
  87-100 Toruń

Uwagi:

 • Brak