Informacja dla osób niedosłyszących

Dofinansowanie - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest

Dofinansowanie - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest
WŚiZ 6.32

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Środowiska i Zieleni
ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 86 93
e-mail: wsiz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 89

Podstawa prawna:

 • Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz.1232 z późn. zm.);
 • Uchwała nr 77/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasta Toruń.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o dofinansowanie;
 • Potwierdzone przez Wydział Architektury i Budownictwa UMT zgłoszenie zamiaru przystąpienia do prac budowlanych, w wyniku których usuwane będą materiały zawierające azbest;
 • Kopia umowy z wykonawcą, zawierająca:
  • termin rozbiórki;
  • powierzchnię płyt i przypuszczalną ilość powstałych podczas rozbiórki odpadów;
  • należność za rozbiórkę i unieszkodliwienie płyt azbestowych;
  • miejsce unieszkodliwienia odpadów;
  • deklarację wykonawcy o obowiązku dostarczenia zleceniodawcy karty przekazania odpadów niebezpiecznych;
 • Zgoda właściciela obiektu na realizację inwestycji.

Wymagane opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska i Zieleni
ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
Tel. 56 611 86 38, pok. nr 1, p. Anna Grzona


Tryb odwoławczy:

 • Nie ma

Uwagi:

 • Forma rozpatrzenia wniosku: umowa cywilno-prawna.
Dokumenty do pobrania: