Informacja dla osób niedosłyszących

Dofinansowanie - likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Torunia

Dofinansowanie - likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Torunia
WŚiZ 6.29

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Środowiska i Zieleni
ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 86 93
e-mail: wsiz@um.torun.pl
Fax: 56 611 87 89

Podstawa prawna:

 • Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.);
 • Uchwała nr 77/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasta Toruń

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o dofinansowanie;
 • Warunki przyłączenia do sieci energetycznej z Zakładu Energetycznego (w przypadku ogrzewania elektrycznego);
 • Warunki przyłączenia urządzeń i instalacji gazowych z Zakładu Gazowniczego (w przypadku ogrzewania gazowego);
 • Warunki dostarczania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej (w przypadku ogrzewania z m.s.c.);
 • Zgoda właściciela lokalu na zmianę ogrzewania, w tym na trwałą likwidację ogrzewania węglowego (w przypadku gdy wnioskodawcą jest najemca lokalu).

Wymagane opłaty:

 • Opłat nie pobiera się.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Środowiska i Zieleni
ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
Tel. 56 611 86 35, pok. nr 5, p. Mirosław Bulczyński


Tryb odwoławczy:

 • Nie ma

Uwagi:

 • Forma rozpatrzenia wniosku: umowa cywilno-prawna.
Dokumenty do pobrania: