Informacja dla osób niedosłyszących

Dodatkowa tablica rejestracyjna – wydanie

Dodatkowa tablica rejestracyjna – wydanie
WEiR 1.53a

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Ewidencji i Rejestracji
ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50
e-mail: weir@um.torun.pl
Fax: 56 611 86 88

Podstawa prawna

  • §10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz.2355 z późn. zm.)
  •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 689)

 I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o wydanie według załączonego wzoru
  • Dowód rejestracyjny
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana

II. Wymagane opłaty

  • Tablica – 40,-zł
  • Znaki legalizacyjnych - 12,50-zł
  • Opłata ewidencyjna 0,50 zł na konto:

Urząd Miasta Torunia opłaty komunikacyjne

33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie tablicy - ok. 3 tygodni

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ewidencji i Rejestracji

Referat Rejestracji Pojazdów i Nadzoru

Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,  

tel.  56 611 88 67, 56 611 88 68;

sala operacyjna I piętro

V. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

VI. Uwagi

Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub w Punkcie Informacyjnym UMT. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału.

Dodatkową tablicę wydaje się dla pojazdu samochodowego, z wyłączeniem motocykla.

Pojazd samochodowy, dla którego właściciel wnioskuje o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne z wzorem określonym rozporządzeniem i wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu, który zarejestrował pojazd na terenie RP.