Informacja dla osób niedosłyszących

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
WGiK 7.8

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna:

  • Ustawa  Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 j.t.).

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek zainteresowanego.

Opłaty:

  • Nie pobiera się.  

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

  • Do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji i Kartografii
Telefon:  56 611 84 75, 56 611 84 67, 56 611 84 66


Tryb odwoławczy:

  • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3.

Uwagi:

  • Wniosek można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty.
Dokumenty do pobrania: