Informacja dla osób niedosłyszących

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
WGiK 7.8

Karta sprawy:

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 84 70
e-mail: wgik@um.torun.pl
Fax: 56 611 84 89

Podstawa prawna

  • Ustawa  Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 – tekst jednolity ze zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek zainteresowanego

II. Opłaty administracyjne

  • Nie pobiera się. 

III. Opłaty.

  • Nie pobiera się.

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Do 14 dni.

V. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii

telefon:  56 611 84 75,  56 611  84  67,  56 611 84 66

VI. Tryb odwoławczy

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3.

VII. Uwagi
Wniosek można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty

Dokumenty do pobrania: