Informacja dla osób niedosłyszących

Jubileusze małżeńskie

W piątek, 19 maja 2017 r. o godz. 15:00 9 par otrzyma z rąk prezydenta Michała Zaleskiego Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medale zostały nadane jubilatom przez prezydenta RP, natomiast małżonkom przekaże je - wraz z upominkiem od miasta - Prezydent Torunia. Gala odbędzie się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego o godz. 15:00. W oprawie jest przewidziany krótki koncert i uroczysty toast oraz wspólne zdjęcie.

Po osiągnięciu wymaganego stażu małżeńskiego jubilaci lub ich krewni składają stosowny wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego i wówczas uruchamiana jest procedura przyznania odznaczenia. Trwa ona zwykle kilka miesięcy, gdyż dokumenty wędrują z Torunia do Warszawy, gdzie jest wydawana decyzja administracyjna.

Pary, które otrzymają medale 19 maja 2017 r.:

  1. Danuta i Celestyn Borowscy
  2. Wiesława i Ryszard Czempiszowie
  3. Irena Pokorska-Dziecinniak i Tadeusz Dziecinniak
  4. Zofia i Jerzy Jankiewiczowie
  5. Teresa i Ryszard Krukowscy
  6. Ewa Maślonik-Marchwińska i Roman Marchwiński
  7. Stanisława i Czesław Pietruszkowie
  8. Wanda i Władysław Siejowie
  9. Wacława i Henryk Wojciechowscy