Informacja dla osób niedosłyszących

Invest in BiT City 2

Miasta regionu będą wspólnie promować się wśród inwestorów zagranicznych. W projekt „Invest in BiT City 2…” włącza się również Toruń – ma szansę na ponad 4 mln unijnego dofinansowania.

„Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” to projekt partnerski samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, a także miast prezydenckich: Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz Kujawsko-Pomorskiego  Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

Całkowita wartość projektu to ponad 23 miliony złotych, w tym dla Gminy Miasta Toruń ponad 5 milionów.  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 może wynieść ponad 4 300 000, 00 zł.

Rada Miasta Torunia Uchwałą nr 447/2016 z dnia 27 października 2016 r. wyraziła zgodę na współdziałanie z województwem w sprawie realizacji projektu.

Projekt kolejnej uchwały w sprawie realizacji projektu, którym zajmą się radni na nadchodzącej sesji, przewiduje wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu, a tym samym zmianę limitu wydatków z budżetu miasta Torunia (partnera projektu) z pierwotnie przewidzianej kwoty 426.160 zł na 939.298 zł, w tym 178.790 zł finansowane dotacją z RPO WK-P na lata 2014-2020 (85% kosztów wynagrodzeń pracowników w wysokości 165.425 zł i 85% kosztów delegacji 13.365 zł), która zostanie zwrócona do Gminy Miasta Toruń przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie wniosku o uruchomienie dotacji, stanowiąc tym samym dochód GMT. Proponuje się także, aby w budżecie projektu zaplanować kwotę 1.500 zł na wydatki nieprzewidziane w projekcie.

- Toruń włącza się w wieloletni projekt pozwala na promocję aktywności inwestycyjnej miast prezydenckich regionu i pozyskanie inwestorów. W ramach projektu realizowane będą m.in. filmy promocyjne poszczególnych miast i całego regionu, ogólnopolska kampania billboardowi, kampania w prasie branżowej i dni karieryzapowiada prezydent Michał Zaleski.

W ramach projektu jego partnerzy będą się promować poprzez:

- udział w targach o charakterze inwestycyjnym: EXPO REAL (Monachium), MIPIM (Cannes) Targi Transport Logistic (Monachium), CEMAT (Hanower);

- przygotowanie filmu promującego potencjał gospodarczy każdego z Partnerów oraz filmu wspólnego wszystkich Partnerów projektu, a także emisję w mediach ogólnokrajowych/ społecznościowych,

- przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej, promującej potencjał inwestycyjny poszczególnych Partnerów, opracowanie wspólnego layoutu i zamieszczenie reklam w mediach elektronicznych, radio i mediach społecznościowych,

- przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii billboardowej promującej tereny inwestycyjne partnerów,

- przygotowanie makiety terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą w druku 3D;

- realizację materiału filmowego w rozdzielczości full hd, w formie zdjęć lotniczych pokazujących potencjał gospodarczy Torunia, ze szczególnym uwzględnieniem terenów inwestycyjnych i zobrazowaniem możliwości realizacji inwestycji w formie wizualizacji 3D, wykonanych w technologii virtual reality;

- organizację własnych wydarzeń promocyjnych Partnerów poświęconych promocji terenów inwestycyjnych

- ogólnopolską emisję. filmów poszczególnych Partnerów projektu (2 edycje);

- organizację wydarzenia promocyjnego skierowanego do przedsiębiorców „Dni Inwestora”;

- przeprowadzenie kampanii promującej atrakcyjność gospodarczą regionu w międzynarodowych liniach lotniczych;

- organizację „Dni Kariery” - targów pracy i staży, skierowanych do studentów i absolwentów z regionu (corocznie).

Ponadto, w ramach realizacji projektu, zaplanowano udział przedstawicieli  w konferencjach o tematyce BPO/SSC (sektor usług dla biznesu/centra usług wspólnych),
m. in. GBS&BPO Deloitte Conference, ABSL, ASPIRE.

Projektem uchwały radni zajmą się na kolejnej sesji Rady Miasta Torunia, 22 czerwca 2017 roku.