Informacja dla osób niedosłyszących

I ♥ Toruń. TU zostawiam mój 1%

Rozliczając się z fiskusem warto pamiętać o przekazaniu 1 procenta podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego z Torunia.

Jak co roku, podczas rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych możemy 1% jego wysokości przeznaczyć na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Może to zrobić każda osoba fizyczna, rozliczająca się według skali podatkowej bez względu na źródło przychodu lub podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oddając swój 1% podatku organizacji pożytku publicznego nie tracimy nic, w przeciwnym razie środki te trafią do Skarbu Państwa. Przekazując 1 procent wybranej organizacji mamy realny wpływ na to, co dzieje się z częścią naszego podatku.

Mogłoby wydawać się, że 1% to bardzo niewiele, ale w 2016 r. (w rozliczeniach za 2015 rok) 8.108 organizacji pożytku publicznego z Polski otrzymało, w skali całego kraju, ponad 617 milionów zł, w tym ponad 4,5 mln zł toruńskie organizacje. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z tej formy wsparcia organizacji, bowiem w roku 2016 przekazali OPP (za pośrednictwem I i II Urzędu Skarbowego) blisko 5,1 mln zł. Jednak z tej kwoty tylko 1,6 mln zł otrzymały toruńskie podmioty sektora pozarządowego. Liczymy, że w 2017 roku wynik ten będzie jeszcze lepszy!

W formie lokalnej kampanii społecznej „I ♥ Toruń. TU zostawiam mój 1%” Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski zachęca mieszkańców do oddawania 1% podatku w szczególności toruńskim organizacjom pożytku publicznego. Przynajmniej raz w roku, w bardzo prosty sposób, możemy wesprzeć działalność lokalnych organizacji m.in. prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych, wspierających rodziny wielodzietne, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe dla dzieci, realizujących projekty aktywizujące osoby starsze, ale również działających w zakresie ochrony zwierząt, ekologii czy kultywowania tradycji lokalnych. W ten sposób możemy pomóc naszym bliskim, znajomym, sąsiadom.

W ramach kampanii „I ♥ Toruń. TU zostawiam mój 1%” na terenie Torunia spotkać można plakaty zachęcające do wspierania 1% lokalne organizacje pożytku publicznego. Plakaty są wywieszone m.in. w toruńskich szkołach i przedszkolach, w środkach komunikacji miejskiej, na wiatach przystankowych. Nowością jest umieszczenie na plakatach kodu QR, dzięki któremu w szybki sposób (bo za pomocą telefonu komórkowego) możemy znaleźć numer KRS wybranej przez nas organizacji.

Dodatkowo w miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl dostępny jest mini poradnik, w którym można znaleźć aktualny wykaz toruńskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do korzystania z 1% podatku dochodowego.