Informacja dla osób niedosłyszących

Chodniki i oświetlenie na osiedlach

Dobra pogoda jest sprzymierzeńcem prac drogowych. W ostatnim czasie drogowcom udało się zakończyć inwestycje, które poprawiły przejezdność i bezpieczeństwo na toruńskich osiedlach. Oprócz chodników, zjazdów do posesji, miejsc do parkowania zamontowano także oświetlenie.

Jednym z przykładów poprawy komfortu przejazdu jest budowa  ul. Krętej (Podgórz). Na odcinku od nr 61 do 63 powstała pieszo-jezdnia z kostki betonowej. Zostało zamontowane oświetlenie. Koszt prac łącznie z projektem to 81 tys. zł. Ich wykonawcą była firma Kunst.

Gotowa jest ul. Skrzetuskiego (Rudak), która została przebudowana na odcinku od Kmicica do ul. Pana Wołodyjowskiego. Na całej długości została wykonana jezdnia asfaltowa. Dal pieszych został wykonany chodnik. Na ulicy zostały wykonane zjazdy do posesji i pojawiło się oświetlenie.

Na Szubińskiej (Podgórz) powstały miejsca parkingowe i chodnik. Koszt inwestycji 144 tys. zł. Inwestycja zapewni bezpieczne dojście do przystanku autobusowego, a także rozwiąże problem z parkowaniem w tym rejonie.

Swobodne dojście od ul. Poznańskiej do Szkoły Podstawowej nr 15 (Podgórz) zapewni chodnik, którego wykonanie kosztowało 27 tys. zł.

Dobiegają prace przy budowie chodnika na ul. Stepowej (Podgórz). Chodnik został wykonany z kostki, w ramach prac uzupełniono chodnik na odnodze ulicy. Roboty kosztowały ponad 67 tys. zł.

Na ukończeniu jest budowa chodnika na Starej Drodze (Stawki). Został on wybudowany na odcinku od ul. Łódzkiej do parkingu przy cmentarzu na ul. Włocławskiej. W ramach inwestycji powstały dodatkowe-38 miejsca do parkowania.

Z kolei na ul. Plebiscytowej (Stawki) dobiegają końca prace związane z budową chodnika. Do zakończenia prac, które kosztowały 10 tys., pozostało nasadzenie krzewów.

Na Stawkach w trakcie budowy jest pieszo jezdnia i chodnik, który powstaje na odcinku od Zielonej do ul. Idzikowskiego oraz chodnik i pieszo jezdnia na odcinku od Brązowej do Okopowej.